USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE DLA OSÓB PRYWATNYCH :

 

 • SPRAWY RODZINNE
  • Sprawdzimy wierność i uczciwość współmałżonka,
  • Sprawdzimy wiarygodność nowopoznanych przyszłych partnerów życiowych,
  • Ustalimy czy Państwa dziecko :
   • Jest uzależnione ( hazard, narkotyki, prostytucja itp. )
   • Przynależy do nieformalnych grup młodzieżowych ( pseudokibice, sekty )
   • Korzysta ze sponsoringu,
   • Spotyka się z niewłaściwymi osobami,
   • Nawiązało znajomość internetową z osobą zagrażającą jego życiu i zdrowiu,
  • Zweryfikujemy kompetencje i predyspozycje kandydata do opieki na dzieckiem,
  • Ustalimy  z kim i gdzie przebywa dziecko poza domem,
 • SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE
  • Dostarczymy niezbędnych dla Państwa dowodów w postępowaniach prowadzonych przez sądami powszechnymi,
  • Przygotujemy stenogramy i odsłuchy  rozmów, dokumentację fotograficzną,
  • Ustalimy i wskażemy świadków posiadających istotne informacje w danej sprawie,
  • Zweryfikujemy stan prawny nabywanych przez Państwa nieruchomości i składników mienia ruchomego,
 • WERYFIKACJA DŁUŻNIKÓW
  • Sprawdzimy aktualny stan majątkowy dłużników,
  • Określimy możliwy zakres windykacji,
  • Wskażemy organom egzekucyjnym  ukryte składniki majątku,
 • SPADKI
  • Pomożemy w ustaleniu wszystkich prawnych spadkobierców na terenie Polski oraz wskażemy ich aktualne miejsce pobytu i zamieszkania,
 • POSZUKIWANIA OSÓB I MIENIA
  • Podejmiemy się skutecznego ustalenia aktualnego miejsca pobytu zaginionego członka rodziny,
  • Ustalimy miejsce pobytu dłużnika,
  • Aktywnie poszukujemy utraconych składników mienia ruchomego,
 • IDENTYFIKACJA OSÓB
  • Dla potrzeb jednoznacznej identyfikacji  osób, zabezpieczymy w sposób dyskretny materiał biologiczny i przeprowadzimy badania genetyczne,
 • BADANIA KRYMINALISTYCZNE
  • W celu ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzeń zabezpieczymy ślady kryminalistyczne i przeprowadzimy ich laboratoryjne badania.

 

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO :

 • WYWIAD GOSPODARCZY – dotyczący partnerów biznesowych, przyszłych kontrahentów i konkurencji realizowany poprzez
  • Ustalanie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa,
  • Ustalanie możliwości płatniczych dłużników,
  • Weryfikacja wiarygodności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku,
  • Weryfikacja szkód zgłaszanym zakładom ubezpieczeniowym,
  • Rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów,
  • Sprawdzenie powiązań osobowych i kontaktów,
  • Ustalanie majątku i miejsca pobytu dłużników,
 • OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, ZNAKÓW TOWAROWYCH, TAJEMNICY HANDLOWEJ
  • Ustalanie wewnętrznych zagrożeń firmy,
  • Opracowywanie form i metod zabezpieczenia technicznego i osobowego,
  • Ustalanie źródeł wypływu informacji,
  • Poszukiwanie ośrodków dystrybucji podrobionych produktów,
  • Ujawnianie przypadków bezprawnego posługiwania się znakami towarowymi,
  • Wykrywanie podsłuchów
 • AUDYT PRACOWNIKÓW – ubiegających się o pracę lub aktualnie zatrudnionych
  • Weryfikacja poprzedniego miejsca pracy,
  • Weryfikacja posiadanych uprawnień, pozwoleń, umiejętności,
  • Sprawdzenie przeszłości kryminalnej,
  • Weryfikacja przedkładanych zwolnień lekarskich,
  • Ustalanie wywiązywania się z obowiązków służbowych, czasu pracy, wykorzystywania i eksploatacji pojazdów,
  • Weryfikacja lojalności wobec pracodawcy,
 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
  • Sprawdzanie autentyczności dokumentów występujących w obrocie prawnym,
  • Weryfikacja referencji,
  • Weryfikacja przedstawianych informacji, oświadczeń woli, faktów i zdarzeń,
  • Ekspertyzy grafologiczne.